Ministerielt

Lovpligtig information

Om karaktergennemsnit:
Karaktergennemsnit er altid interessante. Vi modtager imidlertid hvert år elever fra omkring 120 forskellige grundskoler, og et karaktergennemsnit siger ikke noget om, hvor langt den enkelte elev har flyttet sig.
Vores mål for undervisningen er altid at nå længst muligt på baggrund af de forudsætninger, den enkelte elev kommer med.
Der afholdes prøver i både 9. og 10. klasse. Skolen har valgt at være fritaget fra prøve i fagene kristendomskundskab og historie.

Inklusion

Skolens inklusionstilbud er målrettet mod elever med fysiske handicaps. Skolen ønsker at medvirke til, at kørestolsbrugere og elever med andre fysiske handicaps kan få mulighed for at få et efterskoleophold. Derfor har vi 5 pladser til denne elevgruppe.
Endvidere har skolen et inklusionstilbud til elever, der tidligere har fået specialundervisning i mindre end 9 timer/uge. Det kan være, at eleven har været vant til at bruge IT rygsæk. Fokus for inklusionstilbuddet er hjælp til at blive selvhjulpen, således at man kan genneføre en ungdomsuddannelse. Eleverne samles på små hold og tilbydes typisk 2 lektioner/uge, hvor de modtager specifik læse/skriveundervisning og hjælp til det stof, der arbejdes med i stamklassen.