Efterskole på hjul

Elever med fysisk handicap

Et godt fællesskab har plads til alle. Derfor har vi indrettet skolen sådan, at der er plads til 5 elever med fysiske handicaps. Det kan fx være elever med CP, muskelsvind eller rygmarvsbrok, og som er kørestolsbrugere. På den måde kan unge med fysisk handicap få mulighed for at få et rigtigt efterskoleophold sammen med andre unge.

Medarbejdere med hjerte og hænder

Efterskolen har et team af hjælpere, som gennem tiden har oparbejdet et grundigt kendskab til livet som ung med fysisk handicap. Vi er opmærksomme på, hvordan man yder en god og anstændig hjælp, med respekt for elevens ønske om at kunne leve et selvstændigt efterskoleliv. Alle medarbejdere er sammen om at skabe en ukompliceret skole- og hverdag for eleven. Det er vigtigt, at han/hun oplever, at man på så mange områder som muligt, indgår på lige fod med gående elever. Man kan sagtens være 100% efterskoleelev, selvom man fx har CP. 
Oftest har elever med fysiske funktionsnedsættelser behov for lidt hjælp til det sociale. Mange har været omgivet af voksne gennem opvæksten, og derfor kan det været godt at blive guidet lidt ift. at indgå i et socialt fællesskab med gående venner.

De fysiske rammer

Vi har 5 værelser med loftlift og gode toilet- og badeforhold. Vi samarbejder med elevernes forældre og hjemkommunen om at etablere de nødvendige hjælpeordninger og sikre, at der er de hjælpemidler, der er brug for.

Undervisningen

Som udgangspunkt deltager elever med fysiske funktionsnedsættelser i alle de almindelige timer. Vi har dog mulighed for at give eleven specialundervisning som et supplement, ligesom skemaet kan indrettes efter den enkeltes behov, hvis man fx udtrættes i løbet af dagen.

 

Hør Laura fortælle i videoen nedenfor. 

Det er så fedt, at man ikke behøver at være bange for at være anderledes.

Laura fortæller om at have kørestolen med på efterskole.
Youtube Video