Efterskole på hjul

Elever med fysisk handicap

Et godt fællesskab har plads til alle. Derfor har vi indrettet skolen sådan, at der er plads til 5 elever med fysiske handicaps. Det kan fx være elever med CP, muskelsvind eller rygmarvsbrok, og som er kørestolsbrugere. På den måde kan unge med fysisk handicap få mulighed for at få et rigtigt efterskoleophold sammen med andre unge.

Vi har 5 værelser med loftlift og gode toilet- og badeforhold. Vi samarbejder med elevernes forældre og hjemkommunen om at etablere de nødvendige hjælpeordninger og sikre, at der er de hjælpemidler, der er brug for. Alle medarbejdere er sammen om at skabe en ukompliceret skole- og hverdag for eleven. Det er vigtigt, at han/hun oplever, at man på så mange områder som muligt, indgår på lige fod med gående elever. Man kan sagtens være 100% efterskoleelev, selvom man fx er spastiker.

Efterskolen har et team af hjælpere, som gennem tiden har oparbejdet et grundigt kendskab til livet som fysisk handicappet ung. Vi er opmærksomme på, hvordan man yder en god og anstændig hjælp, med respekt for elevens ønske om at kunne leve et selvstændigt efterskoleliv. 

Det er så fedt, at man ikke behøver at være bange for at være anderledes.

Laura fortæller om at have kørestolen med på efterskole.
Youtube Video