Hvad skal du bagefter?

Vejledning

Det kan være svært at finde ud af uddannelsessystemets snoede veje. Som forældre kan man ikke rigtig trække på sine egne erfaringer, da mange ting er ændret, siden man selv var stod i valget. 

Skolen har sin egen uddannelsesvejleder, der afholder samtaler med alle elever. Nogle er helt afklarede, mens andre elever har brug for flere samtaler. Enkelte gange kan der være behov for at invitere forældrene med til en samtale. 

Skolens vejleder er

Anders Risager
M   ar@ostedefterskole.dk
T   2078 8312

Forældre kan træffe Anders via skolens intrasystem, Viggo. 

Årsplan for vejledning på Osted Efterskole

September

 • Fælles information om vejledning på skolen til eleverne. Hjemmesiderne ug.dk og optagelse.dk præsenteres blandt andet.
 • Ønsker for obligatorisk brobygning udfyldes i medio september.

Oktober

 • Vejledningssamtaler påbegyndes, når uddannelsesparathedsvurderingerne er klar på optagelse.dk
 • Terminsprøver

November

 • Faglærerne afholder forældresamtaler. Her tales bl.a. om elevernes uddannelsesønsker og foreløbige parathed.
 • Vejledningssamtaler
 • Brobygning for 10.klasse i uge 46
 • 10.klasse arbejder med Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) samt fremlægger i uge 47
 • Eleverne arbejder på deres uddannelsesplan på optagelse.dk
 • Vejledere får besked om foreløbige parathed af faglærer og kontaktlærer.
 • Ungdomsuddannelserne begynder på deres Åbent Hus-arrangementer og uddannelsesmesser. Hold øje med jeres lokalområde.

December

 • Vejledningssamtaler
 • Information til elever og forældre om procedure for tilmelding til ungdomsuddannelserne udsendes via VIGGO.
 • Udarbejdelse af studievalgsportfolio/afrapporteringssekma for alle elever på udfyldes skolen.  

 Januar

 • Optagelse.dk åbner for elever og forældre, der kan begynde at finde/søge ungdomsuddannelse.
 • Vejledningssamtaler

Februar

 • Elev og forældre udfylder ansøgning på optagelse.dk à ’uddannelsesplan’. Dette gøres senest 1. marts. En ansøgning, som ikke afsendes rettidigt gør, at eleven mister sit retskrav på den søgte uddannelse. Ansøgningen på optagelse.dk underskrives og godkendes af elev og forældre
 • Vejledningssamtaler

Marts

 • Det er forældrenes ansvar at få afsendt uddannelsesplanen senest 1.marts.
 • Pladser reserveres på ungdomsuddannelserne indtil endelig parathedsvurdering er givet.

Maj/Juni

 • Den endelig uddannelsesparathedsvurdering gives til hver enkelt elev.
 • Skolen sender prøvekarakterer til optagelse.dk
 • Herefter får man svar, om man er kommet ind på sin søgte ungdomsuddannelse
 • Ved ikke opfyldte adgangskrav til gymnasiet afholdes første optagelsesprøve i juni måned.

 

Brobygning

Brobygning, som er obligatorisk for alle 10. klasses elever, finder sted i uge 46. Osted Efterskole samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde/Lejre, der forestår koordineringen. Der tilbydes brobygning til HTX, HHX, STX, HF samt erhvervsuddannelserne i lokalområdet. Brobygningen foregår altså i nærheden af skolen og derfor bor eleverne på efterskolen i ugens løb. Osted Efterskole står for transporten til og fra ungdomsuddannelserne.

Eleven skal i løbet af efteråret vælge prioriterede brobygningsønsker - altså hvilke ungdomsuddannelser der kunne være interessante at opnå kendskab til i forhold til uddannelsesønske efter efterskoleopholdet. Tilmeldingen udføres via efterskolen, og eleverne vil naturligvis modtage information og vejledning hertil. I uge 46 får eleverne så mulighed for at afprøve to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf mindst den ene skal være erhvervsrettet – altså HTX, HHX eller én af erhvervsuddannelserne.

Brobygning hos uddannelsesinstitutioner i eget område er ikke muligt, men vi anbefaler derimod, at man tager til Åbent Hus hos sin lokale ungdomsuddannelse. Disse arrangementer påbegyndes typisk primo november - hold derfor øje med eget område.