Osted Efterskole har værdi!

Værdier

Det er Osted Efterskoles formål at skabe et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. Til at være, dén man er – på en måde, så de andre får den samme mulighed.
Osted Efterskole er en grundtvig/koldsk efterskole, der bygger på et folkekirkeligt grundlag. Skolen er for alle og er ikke forkyndende.

Indsigt og udsyn

  • Skolens dagligdag præges af oplevelser, faglighed, fællesskab.
  • Samværet bygger på ligeværd, ansvar, respekt og anerkendelse.
  • Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod, lyst og kræfter til at bruge livet til gavn og glæde for sig selv, for andre og for verden.
  • Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på et samfund med demokratiske værdier som ligestilling, medbestemmelse og medansvar.
  • Internationalt fokus giver eleverne viden, ansvarsfølelse og forståelse for andre kulturer

Sådan oplever eleverne helt konkret skolens værdier i hverdagen:

  • Vi har hver dag morgensang med sange, salmer, fadervor og forskellige kulturelle indslag fra både elever og medarbejdere.
  • Vi spiser sammen tre gange hver dag i familiegrupper.
  • Aftensang og hygge i dagligstuen hver dag.
  • Vi har ugentligt fællesmøde, hvor vi diskuterer hverdagen.
  • Undervisningen har et internationalt sigte.