Subjects, matières, Fächer, fag

Boglige fag

Vi lægger vægt på den boglige undervisning. Undervisningen i både 9. og 10. klasse indeholder i vid udstrækning de samme fag, som du kender fra folkeskolen.

Efter 9. og 10. klasse afholdes folkeskolens afgangsprøver. Endvidere kan Cambridge 10. klasse aflægge Cambridge IGSCE prøver.

Eleverne har ca 35 lektioners undervisning inkl. valgfag og linjefag om ugen. Hertil kommer studietime mandag-torsdag. 

Se fagenes timetal her

Timefordeling

    9. klasse 10. klasse almindelig 10. Cambridge 10. anderledes
Dansk   5 5 4 Del af projekttimer
Matematik   4 4 4 Del af projekttimer
Engelsk   4 4   Del af projekttimer
Tysk/Fransk   3 3 (3 hvis fransk)  
Fysik/kemi   3 2 2 Del af projekttimer
Biologi   1      
Geografi   1      
Samfundsfag   1 1   Del af projekttimer
Historie   1 1 1  
Kristendom   1      
Idræt   2 2 2 2
Fællestime   1 1 1 1
Familiemøde   1 1 1 1
Linjefag   6 6 6 6
Valgfag   2 4 2 2-4
Global perspective       4  
English       4  
German       4  
Projekttimer 10 ink. dansk, matematik osv.         22