Subjects, matières, Fächer, fag

Boglige fag

Vi lægger vægt på den boglige undervisning. Undervisningen på 8. – 9. og 10. klasse indeholder i vid udstrækning de samme fag, som du kender fra folkeskolen.

Efter 9. og 10. klasse afholdes folkeskolens afgangsprøver. Endvidere kan Cambridge 10. klasse aflægge Cambridge IGSCE prøver.

Eleverne har ca 35 lektioners undervisning inkl. valgfag og linjefag om ugen. Hertil kommer studietime mandag-torsdag.

Timefordeling

  8 klasse 9. klasse 10. klasse 10. Cambridge 10. anderledes
Dansk 5 5 5 5 5
Matematik 4 4 4 4 4
Engelsk 4 4 4   4
Tysk/Fransk 3 3 3    
Fysik/kemi 2 3 3 3  
Biologi 1 1      
Geografi 1 1      
Samfundsfag 1 1 1    
Historie 1 1 1 1 1
Kristendom 1 1      
Idræt 2 2 2 2 2
Fællestime 1 1 1 1 1
Familiemøde 1 1 1 1 1
Linjefag 6 6 6 6 6
Valgfag 2 2 4 2 4
Global perspective       3  
English       4  
German       4  
Projekttimer 10         8