In English, please!

Cambridge

Er du glad for engelsk? Du kan vælge Cambridge 10. klasse, hvis du gerne vil udfordres fagligt og sprogligt på et højt niveau på engelsk.

Osted Efterskole er godkendt af University of Cambridge til at undervise og eksaminere i IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Vi kan derfor kalde os en 'Cambridge Efterskole' . Vi har undervisning i Cambridge IGCSE for både 9. og 10. klasse.

Cambridge English - 9. klasse

Skal du gå i 9. klasse, og er du rigtig glad for engelsk. Så kan du få mulighed for at følge et enkelt Cambridgefag, nemlig: 

English as a Second Language

Bortset fra engelsktimerne følger du en helt almindelig 9. klasse med alle folkeskolens prøver. 

Cambridge English - 10. klasse

I Cambridge 10 er undervisningen tilrettelagt sådan, at du har de almindelige boglige fag som fx dansk og samfundsfag. Ud over dette undervises i tre fag: ”English as a second language”, "Math” og ”Global perspectives”, som er form for projektorienteret samfundsfag. Undervisningen i disse fag foregår på engelsk og kan afsluttes med certificerede Cambridge IGCSE prøver, hvor du kan få et eksamensbevis fra Cambridge University. Bemærk dog, at Cambridge opkræver et gebyr på ca. 750 kr for eksamen pr. fag (dvs 2250 ialt). Dette gebyr er ikke omfattet af den almindelige forældrebetaling og opkræves efterfølgende af skolen. 

Vi underviser dig også i tysk/fransk og fysik/kemi som vedligeholdelsesfag - dvs. at disse fag ikke afsluttes med folkeskolens prøver. 

Cambridge 10 omfatter ud over almindelige skolefag:

English as a Second Language

  • We speak English

Global Perspectives

  • We speak English

Math 

  • We speak English - and Math.

Prøvefag : Dansk, matematik, engelsk (folkeskolens prøver)
Prøvefag: English, Math, Global Perspectives (Cambridge IGCSE)
Der kan ikke aflægges prøve i fransk og fysik.