In English, please!

Cambridge

Er du glad for engelsk? Du kan vælge Cambridge 10. klasse, hvis du gerne vil udfordres fagligt og sprogligt på et højt niveau på engelsk.

Osted Efterskole er godkendt af University of Cambridge til at undervise og eksaminere i IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Vi kan derfor kalde os en 'Cambridge Efterskole' . Vi har undervisning i Cambridge IGCSE for både 9. og 10. klasse.

Cambridge English - 9. klasse

Skal du gå i 9. klasse, og er du rigtig glad for engelsk. Så kan du få mulighed for at følge et enkelt Cambridgefag, nemlig: 

English as a Second Language

Bortset fra engelsktimerne følger du en helt almindelig 9. klasse med alle folkeskolens prøver. 

Cambridge English - 10. klasse

I Cambridge 10 er undervisningen tilrettelagt sådan, at du har de almindelige boglige fag som fx dansk, matematik og samfundsfag. Ud over dette undervises i tre fag: ”English as a second language”, ”German as a foreign language” og ”global perspectives”, som er form for projektorienteret samfundsfag. Undervisningen i disse fag foregår på engelsk og afsluttes med certificerede Cambridge IGCSE prøver og du får et eksamensbevis fra Cambridge University. 

Vi underviser dig også i fransk og fysik/kemi som vedligeholdelsesfag - dvs. at disse fag ikke afsluttes med folkeskolens prøver. 

  Cambridge 10 omfatter ud over almindelige skolefag:

  English as a Second Language

  • We speak English

  Global Perspectives

  • We speak English

  German – foreign language (optional if your foreign language is French)

  • Wir sprechen Deutsch, sometimes English, og af og til en lille smule dansk

  Math (optional)

  • We speak English - and Math.

   

   Prøvefag : Dansk, matematik, engelsk (folkeskolens prøver)
   Prøvefag: English, German, Global Perspectives (Cambridge IGCSE)
   Der kan ikke aflægges prøve i fransk og fysik.