Et anderledes 10. skoleår

Projekt 10

Projekt 10 er en anderledes måde at gå i skole på. Tværfagligt, spændende, studieforberedende - og prøvefrit, dvs. uden folkeskolens prøver. 

Projektarbejdsformen har rigtig mange fordele. Dels fordi man som elev selv har indflydelse på sit arbejde og på vinklerne på de ting, man arbejder med. Det giver motivation. En anden ting er, at de mange fagområder fra grundskolen ofte ligger i hver sin "kasse". Når man går på tværs af faggrænsene, og arbejder tværfagligt, skabes der nye sammenhænge og forståelser. Det er meningsskabende og giver nye perspektiver på menneskelivet. 

Måske skal du interviewe en bankdirektør og en vagabond om "det gode liv". Måske skal du lave et teaterstykke om døden. Eller en kortfilm om at være gadepræst. Producere en pod-cast om at være iværksætter. Eller bygge en vindmølle.....

Du vil opleve at blive udfordret, frustreret, begejstret, lettet, engageret, udmattet og klog. Frem for alt vil du blive rigtig god til at samarbejde med andre - og rigtig god til at diskutere.  

På denne studieretning vil du i løbet af året stifte bekendskab med teori og praksis bag projekarbejde. De forskellige fag byder ind med hver deres teori og metoder, og du skal derfor være forberedt på, at du stadig vil arbejde med fag som dansk, matematik og samfundsfag - men bare på en helt anderledes måde. Filosofi, kunstforståelse og etik indgår i mange emner. Du lærer mange forskellige arbejdsformer at kende. Du skal producere pod-cast, film, kunst, teater, præsentationer eller produkter. Du skal interviewe, tænke, diskutere og spørge. Vi arbejder i forskellige grupper i de forskellige temaforløb.

Studieretningen veksler mellem teori og praktiske projektperioder. Året bliver inddelt i forskellige perioder, hvor vi arbejder med forskellige emner. Nogle af emnerne er bestemt på forhånd, og så vil vi danne grupper ud fra dine valg og interesseområder. Andre gange arbejder vi på et stort fælles projekt og endelig har du også et afsluttende  hovedprojekt sidst på året, hvor du sammen med en gruppe arbejder med et projekt, der skal gøre en forskel i verden. Her forestiller vi os et arbejde med lokale virksomheder, som også vil være med til at bedømme dit projekt. 

Studieretningen er prøvefri. Det betyder, at du sagtens kan komme på en gymnasial uddannelse, men at du skal til optagelsesprøve på gymnasiet. 

Undervejs forsøger vi ofte at inddrage både Roskilde, København og ”langt ude på landet”. Projekt 10 skal gerne være en slags "højskole for efterskoleelever".