Et anderledes 10. skoleår

Projekt 10

Projekt 10 er en anderledes måde at gå i skole på. Tværfagligt, spændende, studieforberedende - og prøvefrit, dvs. uden folkeskolens prøver. 

Projektarbejdsformen har rigtig mange fordele. Dels fordi man som elev selv har indflydelse på sit arbejde og på vinklerne på de ting, man arbejder med. Det giver motivation. En anden ting er, at de mange fagområder fra grundskolen ofte ligger i hver sin "kasse". Når man går på tværs af faggrænsene, og arbejder tværfagligt, skabes der nye sammenhænge og forståelser. Det er meningsskabende og giver nye perspektiver på menneskelivet. 

Måske skal du interviewe en bankdirektør og en vagabond om "det gode liv". Måske skal du lave et teaterstykke om døden. Eller en kortfilm om at være gadepræst. Producere en pod-cast om at være iværksætter. Eller bygge en vindmølle.....

Du vil opleve at blive udfordret, frustreret, begejstret, lettet, engageret, udmattet og klog. Frem for alt vil du blive rigtig god til at samarbejde med andre - og rigtig god til at diskutere.  

På denne studieretning vil du i løbet af året stifte bekendtskab med teori og praksis bag projektarbejde. De forskellige fag byder ind med hver deres teori og metoder, og du skal derfor være forberedt på, at du stadig vil arbejde med fag som dansk, matematik og samfundsfag - men bare på en helt anderledes måde. Filosofi, kunstforståelse og etik indgår i mange emner. Du lærer mange forskellige arbejdsformer at kende. Du skal producere pod-cast, film, kunst, teater, præsentationer eller produkter. Du skal interviewe, tænke, diskutere og spørge. Vi arbejder i forskellige grupper i de forskellige temaforløb.

Studieretningen veksler mellem teori og praktiske projektperioder. Året bliver inddelt i forskellige perioder, hvor vi arbejder med forskellige emner. Nogle af emnerne er bestemt på forhånd, og så vil vi danne grupper ud fra dine valg og interesseområder. Andre gange arbejder vi på et stort fælles projekt og endelig har du også et afsluttende  hovedprojekt sidst på året, hvor du sammen med en gruppe arbejder med et projekt, der skal gøre en forskel i verden. Her forestiller vi os et arbejde med lokale virksomheder, som også vil være med til at bedømme dit projekt. 

Studieretningen er prøvefri. Det betyder, at du anvender din 9. kl. afgangseksamen, når du søger ind på en ungdomsuddannelse bagefter. 

Undervejs forsøger vi ofte at inddrage både Roskilde, København og ”langt ude på landet”. Projekt 10 skal gerne være en slags "højskole for efterskoleelever".

Hvad er formålet med Projekt 10?

 • P10 giver en mulighed for at lære på en anderledes måde. I P10 lærer man, at arbejde på tværs af fagene i projekter, som man kan tage med sig videre i livet. Man har ikke karakterer og eksamener, som giver en mulighed for at fokusere på sit arbejde, uden at stresse over et tal. Man får konstruktiv feedback, som man kan tage med og bruge til at forbedre sig fremover.
  Louise, Projekt 10-elev, 2020

 

 • Formålet med projekt 10 er at man skal arbejde i projekter og arbejde sammen med andre på en anden måde en man er vant til. Normalt sidder man og har undervisning i forskellige fag men i P10 er det hele 1 fag hvor alt er indenunder. Man arbejder med større projekter i længere tid og lærer noget man kan bruge ude i verden.
  Mikkel, Projekt 10-elev, 2020

 

 • Formålet med projekt 10 ifølge mig, er at undervise på en alternativ måde. At inddrage eleverne på en anden måde, end at de bare sidder på deres flade og laver skoleopgaver, man har set 6000 gange før. At eleverne tager initiativ. At lave ting som giver mening i det større billede, og ikke bare i den gældende skoletime. Og, og, og ting du faktisk kan bruge til noget!
  Mikkeline, Projekt 10-elev, 2020

 

 • I Projekt 10 arbejder man med en masse forskellige ting i løbet af et år - i år har det blandt andet været projekter hvor vi: har lavet podcasts, været iværksættere, lavet en kiosk, lavet kortfilm, skrevet vores egen novellesamling og lavet vores egen have. Man kommer altså igennem en masse forskellige emner og lærer derfor en helt masse forskellige ting som man ikke ville lære i en almindelig 10. klasse.
  Ida, Projekt 10-elev, 2020

Hvad har du lært, og havde vil du huske Projekt 10 for?

 • Jeg synes det er svært at komme på specifikke scenarier lige her. Jeg tror i det store billede at jeg altid vil huske P10, fordi det er så anderledes end noget jeg ha prøvet før. Det har givet mig vildt mange muligheder som jeg måske aldrig ville have fået uden P10. Jeg har bygget en terrasse, interviewet en politiker og så meget, meget andet. 

Louise, Projekt 10-elev, 2020

 

 • Jeg synes det er svært at sige og huske en vigtig ting man har lært, men det vigtigste som der har ændret sig for mig, er at jeg ikke føler mig så skoletræt som jeg gjorde i 9. klasse. Pga. af alle de anderledes og forskellige ting som vi har lavet, har det gjort en forskel.
  Albert, Projekt 10-elev, 2020

 

 • Jeg har lært at det er okay at tænke stort, og at man altid skal gøre sit bedste, men at man samtidig også altid kan forbedre sig. At der skal være plads til fejl og eksperimenter. Man skal selvfølgelig prøve sit bedste, men frygten for fejl skal ikke holde en tilbage fra at gøre noget, man ellers ikke ville haft gjort. En begivenhed jeg nok kommer til at huske er vores jule/vinter afslutning. P10 fik til opgave at arrangere og "hoste" et afsluttende arrangement inden alle gik på juleferie. Til arrangementet var der nogen, der skulle holde en lille båltale og til min egen overraskelse, gik jeg med til at lave og holde den. Det var så mig og Bianca der skulle holde den, og jeg er rigtig glad for at jeg tog mig sammen og stillede mig op og holdte den båltale.

Maya, Projekt 10-elev, 2020

Hvad har det betydet for dig ikke at have fået karakterer?

 • Det, at jeg ikke har fået karakterer har betydet, at jeg har være mindre stresset over at skulle opnå en høj karakter, og istedet bare fokuseret på at lære mest muligt.

Adam, Projekt 10-elev, 2020

 

 • Det har betydet virkelig meget for mig i år at jeg ikke have fået karakterer. På min gamle skole gik alle ret meget op i det ud over mig, så det har virkelig hjulpet mig det her år med at fokusere på selve opgaven og ikke så meget på, hvilken karakter man får.

Thea, Projekt 10-elev, 2020

 

 • Ikke at få karakterer synes jeg er en meget undervurderet ting, fordi det er så befriende ikke at blive tildelt et tal- som er dig. Folk spejler sig i hinanden, og karakterer skaber en konkurrence som egentlig kan ungås. Det bliver ikke mere “Hvordan gik det”, men “Hvilken karakter fik du? Du kan arbejde meget mere med dig selv med en ordentlig feedback, fordi du får forståelse for, hvad det enten var godt eller dårligt.

Mikkeline, Projekt 10-elev, 2020

 

Det har været så rart ikke at skulle fokusere på karakterer. Jeg synes nemt man kan blive tabt i et karakterræs, hvilket man slet ikke skal bekymre sig om i P10. Når man ikke får karakterer giver det en mulighed for at fokusere på processen og måle det ud fra hvor tilfreds man er. Jeg kunne godt lide at få konstruktiv feedback, da jeg føler at man virkelig kan bruge det til at forbedre sig i det længere løb.

Louise, Projekt 10-elev, 2020