Osted Efterskoles betingelser

Økonomi

Skoleåret på Osted Efterskole er på 42 uger. Ugeprisen i 2021/2022 er 2550 kr/uge. 

Alle elever på efterskolen får statsstøtte til opholdet. Støttebeløbet er indkomstafhængigt. Prisen for hele skoleåret vil derfor for de fleste familier være mellem ca. 52.000 og 80.000 kr. Vi henviser til Efterskoleforeningens prisberegner, hvor man kan udregne sin egen forældrebetaling. 

Betalingen dækker alle fælles undervisningsmaterialer, kost, logi, udflugter og lejrskole. Der er ingen ekstra opkrævninger i løbet af skoleåret. Dog betales ekstra for deltagelse på linjeholdet "Global Iværkstter", hvor rejsen til Malawi betales seperat. 

Efter indmeldelse opkræves der et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. Eleven er først optaget, når gebyret er betalt, hvorefter tilmeldingen er bindende og pladsen sikret jeres barn.

Skolepengene betales à 11 rater i årets løb. Der indbetales et depositum på 4.500 kr. som samtidig udgør et afbrydelsesgebyr, såfremt eleven ikke gennemfører efterskoleopholdet. Dette gælder uanset, om det er eleven, forældrene eller skolen, der tager beslutningen om afbrydelse af opholdet.

Der er mulighed for at søge individuel elevstøtte fra en særlig pulje – kontakt os for at høre nærmere. Skolen råder også over midler fra en fond, som kan give tilskud til familier, hvor et efterskoleophold vil være en betydelig økonomisk belastning.