Osted Efterskoles betingelser

Økonomi

Skoleåret på Osted Efterskole er på 42 uger. Ugeprisen for 2023/2024 er 2700 kr. Ugeprisen for 2024/2025 er 2.800 kr. 

Alle elever på efterskolen får statsstøtte til opholdet. Støttebeløbet er indkomstafhængigt. Prisen for hele skoleåret 2024/2025 vil derfor for de fleste familier være mellem ca. 58.000 og 89.000 kr. Vi henviser til Efterskoleforeningens prisberegner, hvor man kan udregne sin egen forældrebetaling. 

Betalingen dækker alle fælles undervisningsmaterialer, kost, logi, udflugter og lejrskole. Der er ingen ekstra opkrævninger i løbet af skoleåret. Dog betales ekstra for deltagelse på linjeholdet "Global Iværkstter", hvor linjefagsrejsen betales seperat. 

Efter indmeldelse opkræves der et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr. Eleven er først optaget, når gebyret er betalt, hvorefter tilmeldingen er bindende og pladsen sikret jeres barn.

Skolepengene betales à 11 rater i årets løb. Afbrydes efterskoleopholdet i utide (før skoleårets afslutning) koster det 4 ugers skolepenge: 4 x 2.700 kr. for 2023/2024 (4 x 2.800 for 2024/2025). Hertil ydes ikke statslig elevstøtte, da denne bortfalder fra udmeldelsesdatoen. Dette gælder uanset, om det er eleven, forældrene eller skolen, der tager beslutningen om afbrydelse af opholdet.

Der er mulighed for at søge Lokal Efterskolestøtte fra en særlig pulje – kontakt os for at høre nærmere. Skolen råder også over midler fra en fond, som kan give tilskud til familier, hvor et efterskoleophold vil være en betydelig økonomisk belastning.