Verdens bedste job

Afdelingsleder til efterskolen

Vores afdelingsleder gennem de seneste 7 år er blevet headhuntet til et job i en anden sektor: Det er vi naturligvis kede af, men det betyder samtidig, at vi får mulighed for at finde en ny "rejsemakker", som vi kan rejse videre med - og det er naturligvis både spændende og berigende.  Vi er derfor pr. 1. august 2024 på udkig efter et menneske, der:

  • har lyst til at være daglig leder for en flok fantastiske efterskolelærere og en masse skønne elever
  • har lyst til at være med til at fastholde og udvikle en 107 år gammel grundtvig/koldsk efterskole
  • har lyst til at blive en del af et stærkt og velfungerende ledelsesteam
  • kan begejstre og engagere elever, forældre og medarbejdere
  • synes, at arbejdet med unge er det mest meningsfulde job i verden

Om stillingen

I samarbejde med skolens forstander er afdelingslederen med til at skabe de bedst mulige rammer for elevernes trivsel, udvikling og læring og for et godt, udviklende arbejdsmiljø for skolens ansatte.

Afdelingslederen har den daglige ledelse af efterskolen, hvilket omfatter både personaleledelse og det overordnede arbejde med eleverne i det daglige, - selvfølgelig i tæt samarbejde med lærerne. Som leder på en efterskole har man naturligvis aften- og weekendarbejde og er til rådighed, når der er brug for det.

Osted Efterskole er grundtvig/koldsk. Livsoplysning, folkelig oplysning samt demokratisk og almen dannelse er udgangspunktet for skolens virke. Hverdagen er fyldt med højskolesangbog, morgensang, fællestimer, kor, højskoletime – samt selvfølgelig ”almindelig” undervisning. Vigtigst af alt er naturligvis det fællesskabsdannende samvær båret af stærke relationer og nærvær. Alt dette skal afdelingslederen være med til at bære og løfte.

I og med at Osted Efterskole er en del af en kombineret skole, indgår afdelingslederen sammen med de øvrige afdelingsledere i friskole og børnehave, forstanderen og administrationschefen i et stærkt og godt ledelsesteam, hvor sparring, dialog og udvikling er omdrejningspunktet for samarbejdet.

Om dig

Du har efterskoleerfaring og kan motivere og begejstre dine omgivelser. Din dør er åben for både lærere og elever. Du er empatisk, anerkendende og tillidsfuld i din tilgang til andre – men også tydelig og konsistent. En klar og tydelig ramme skaber mulighed for improvisation og rummelighed. Som en dygtig formidler er du et godt forbillede for medarbejderne og et stærkt foregangsmenneske i forældresamarbejdet. Samtidig gør dine kommunikative evner dig i stand til at repræsentere skolen i mødet med nye elever og forældre.

Du er stærk og tryg i det relationelle arbejde med eleverne og en god sparring for lærerne i deres arbejde med eleverne.  Desuden er du selv en dygtig underviser, så du også på det faglige og didaktiske område kan være inspirator og initiator for udvikling og kvalitet.

Med andre ord er du en struktureret, stabil og selvstændig person, fyldt med ideer og lyst til at præge og udvikle efterskolens arbejde med faglighed, dannelse og fællesskab. Du løfter dine omgivelser og trives med at sigte efter den højeste fællesnævner.

Vi forestiller os, at du har ledelseserfaring fra en fri grundskole eller en efterskole. Du kan knytte an til det grundtvig/koldske skole- og menneskesyn, som du skal være bærer af i dagligdagen. Højskolesangbogen er en af dine yndlingsbøger, og i det hele taget er du optaget af kultur og samfundet omkring dig.

Om os

Osted Efterskole er en bred almen efterskole med 144 elever i 9. og 10. klasse. Skolen har lange ventelister til de kommende år og tilbyder forskellige studieretninger og spændende linjefag: Sport, musik, kunst, film, global og gourmet. På www.ostedefterskole.dk og Facebook kan du læse meget mere om os.

Osted Efterskole er en del af Osted Fri- og Efterskole, der er en grundtvig/koldsk kombineret institution, som ud over Osted Efterskole består af Børnehaven Fristedet med 50 børn og Osted Friskole med 210 elever. Efterskolen har fem pladser til unge med fysiske handicaps. Til friskolen hører en SFO/klub. I alt er vi ca. 80 medarbejdere, der hver dag mødes i Osted for at lave fantastisk børnehave, friskole og efterskole.

Skolen prioriterer en høj faglighed i boglige såvel som praktisk/musisk/kreative fag. Skolen har til huse i rummelige og veludstyrede lokaler, har unikke udenomsarealer med egen skov, sø og et ”NaturVærk”, hvor friluftslivet har optimale betingelser.

Praktisk

Du kan læse mere om os på www.ostedefterskole.dk eller på Facebook. Vi opfordrer ansøgere til at komme på besøg. Skolens forstander Per Krøis Kjærsgaard kan kontaktes på 2927 2559, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lave en aftale om rundvisning.

Ansøgninger skal fremsendes elektronisk til job@ofe.dk mærket “afdelingsleder”. Ansøgningsfristen er tirsdag 21. maj kl. 12.00. Vedlæg relevante bilag som eksamenspapirer, anbefalinger og udtalelser fra tidligere jobs.

Første samtale afholdes 23. maj og anden samtale 27. maj.

Ansættelsesforhold i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10, samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv.