Skolens bagland

Styrelsen

Osted Fri – og Efterskole er en privat selvejende institution, hvor der af forældre- og skolekreds er valgt en styrelse. Skolens styrelse har den overordnede ledelse af skolen, herunder det økonomiske ansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning og skolens vedtægter

Styrelsen består af 7 medlemmer valgt på skolens generalforsamling i april måned. Hertil kommer tre medarbejderrepræsentanter samt forstanderen og fem ledelsesrepræsentanter for hhv. friskole, efterskole, børnehave, SFO og administration.

Den valgte styrelse

 • Bjarne Lundager Jensen, formand, T 4649 7311
 • Jesper Damgaard, næstformand, T 3011 0600
 • Sofie Leyssac, T 4649 7135
 • Nina Troelsgaard Jensen, T 2447 4456
 • Klaus Kjeldgaard, T 2468 2918
 • Brit Tholander, T 3110 3033
 • Inis Johansen, T 2893 4209

Medarbejder- og ledelsesrepræsentanter

 • Rikke Sauzet, medarbejderrep.
 • Anders Riisager, medarbejderrep.
 • Jesper Frandsen, medarbejderrep.
 • Mikkel Holm, SFO leder
 • Isabel Hansen, afdelingsleder friskolen, souschef
 • Mads Gaarde Lambach, afdelingsleder i efterskolen
 • Tine Kongsgaard, forretningsfører
 • Lone Gliese, leder børnehaven Fristedet
 • Per Krøis Kjærsgaard, forstander