I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

Global iværksætter - (Afrikalinjen)

På denne linje gør vi en forskel. Vi forbereder og gennemfører nemlig en tur til Malawi i Afrika, hvor vi hjælper med at bygge en brønd, etablere en legeplads eller renovere et klasselokale på en skole.

Formålet med Global Iværksætter er at hjælpe. At bygge bro til mennesker i Afrika. Og at få en forståelse af, at det nytter. At vi hver især kan gøre noget i verden.Vi arbejder med udgangspunkt i FNs verdensmål, for en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

 

Linjens daglige arbejde

På denne linje arbejder vi med samfundsforhold, sprog og kulturel forståelse. Vi lærer noget om mellemfolkeligt arbejde, internationale relationer, - om nødhjælp og "hjælp til selvhjælp". Og så arbejder vi naturligvis meget med FN's verdensmål, som også er udgangspunkt for det projekt, vi skal arbejde på, når vi kommer til Malawi.

En del af linjens daglige arbejde er at forberede og planlægge rejsen. Vi øver os i det arbejde, der skal gennemføres, og der skal naturligvis også arbejdes med rejseplanlægning. Når du har været på denne linje ved du bare, hvordan man gør, når man skal ud i verden.

Der opkræves en ekstra betaling for deltagelse i Malawilinjen på ca. 7.000 kr. Beløbet skal dække flybilletter, forplejning og lokal transport.

Turen til Malawi

Rejsen er arrangeret i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, Danmark og deres kontor i Malawi. Rejsen er på ca. 14 dage.

8. klasse kan ikke vælge denne linje.

Følg unge på rejse i Afrika

Hør unge fortælle om deres tur med Folkekirkens Nødhjælp.
Youtube Video

Hør unge fortælle om at rejse ud i verden

Linjen rejser til Malawi. Hør hvordan andre unge har oplevet at rejse ud.
Youtube Video