10. klasse studieretninger

Cambridge, almindelig eller projekt 10?

Vi har tre forskellige 10. klasser, som alle undervises på 10. klasses niveau.

Fælles for alle 10. klasser er, at man har obligatorisk idræt i 2 lektioner. Endvidere deltager eleverne naturligvis i linjefag og valgfag. 

10. klasse Cambridge – IGCSE – masser af engelsk

Her er undervisningen tilrettelagt sådan, at du har de almindelige boglige fag som fx dansk, matematik og historie. Ud over dette undervises i tre fag: ”English as a second language”, ”German as a foreign language” og ”global perspectives”, som er form for projektorienteret samfundsfag. Undervisningen foregår på engelsk og afsluttes med certificerede Cambridge IGCSE prøver og du får et eksamensbevis fra Cambridge University.

Prøvefag : Dansk, matematik, fysik/kemi (folkeskolens prøver)
Prøvefag: English, German, Global Perspectives (Cambridge IGCSE)

Læs mere her

10. klasse almindelig 

Her tilbydes ”almindelig” 10. klasse med undervisning i dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, fysik/kemi, samfundsfag og historie.

Her arbejder vi videre med mange af de fag, du kender fra grundskolen. Her er det godt at være, hvis man vil fordybe (eller forbedre) sig i fagene. 10. klasse er stedet, hvor der er tid til fordybelse i faglige emner og til begejstring over at lære noget nyt.

Prøvefag : Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk/fransk (folkeskolens prøver)

Projekt 10 

Projekt 10 er en anderledes måde at gå i skole på. På denne studieretning arbejder vi tværfagligt og projektorienteret. Vi tror, at man lærer bedst, når man får ansvar for sine egne forløb og på den måde er med til at skabe og forstå sammenhænge i menneskelivet – og i samfundet. Det kan være, man interviewer en hjemløs om, hvordan det er at bo på gaden. Eller en direktør om at have ansvar for mange medarbejdere hver dag ...

I Projekt 10 bliver du klogere, du bliver god til at diskutere, og så håber vi, at du får en tro på, at dine projekter kan gøre en forskel. Vi arbejder med studiegrupper og samarbejdsøvelser, fordi vi tror på, at gode samarbejds-kompetencer er læring for livet. Undervejs forsøger vi ofte at inddrage både Roskilde, København og ”langt ude på landet”.
Med Projekt 10 er det vores ambition at lave "højskole for efterskoleelever", hvor eleverne begejstres af begejstrede lærere.

Prøvefag : Dansk, matematik, engelsk  (folkeskolens prøver)