In English, please!

Cambridge 10

Er du glad for engelsk?

Osted Efterskole er godkendt af University of Cambridge til at undervise og eksaminere i IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Vi kan derfor kalde os en 'Cambridge Efterskole' . Du kan vælge Cambridge 10. klasse, hvis du gerne vil udfordres fagligt og sprogligt på et højt niveau på engelsk.

I Cambridge 10 er undervisningen tilrettelagt sådan, at du har de almindelige boglige fag som fx dansk, matematik og samfundsfag. Ud over dette undervises i tre fag: ”English as a second language”, ”German as a foreign language” og ”global perspectives”, som er form for projektorienteret samfundsfag. Undervisningen i disse fag foregår på engelsk og afsluttes med certificerede Cambridge IGCSE prøver og du får et eksamensbevis fra Cambridge University. 

Vi underviser dig også i fransk og fysik/kemi som vedligeholdelsesfag - dvs. at disse fag ikke afsluttes med folkeskolens prøver. 

Cambridge 10 omfatter ud over almindelige skolefag:

English as a Second Language

  • We speak English

German – foreign language

  • Wir sprechen Deutsch, sometimes English, og af og til en lille smule dansk

Global Perspectives

  • We speak English

Prøvefag : Dansk, matematik, engelsk (folkeskolens prøver)
Prøvefag: English, German, Global Perspectives (Cambridge IGCSE)
Der kan ikke aflægges prøve i fransk og fysik.